Δευτέρα 2 Μαΐου 2011

Επίγνωσις - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Επιχειρήσεων.

Η επίγνωσις ιδρύθηκε το 1999 με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Μέσα από μια πορεία σταθερής ανάπτυξης, εμπλουτίζει συνεχώς το αντικείμενο και το εύρος των δραστηριοτήτων της, ενώ παράλληλα έχει δημιουργήσει και διατηρήσει στρατηγικές συνεργασίες σε ότι αφορά την υποστήριξη και προώθηση των υπηρεσιών της. 

Κυριακή 1 Μαΐου 2011

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ηλίας Μ. Γεωργίου
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Msc
Αθήνα: Αριστοτέλους 58 - 60 • TK: 104 33 • Τ/F: +30 210 82 22 487
Χαλκίδα: Αγγελή Γοβιού 24 • TK: 341 00 • Τ/F: +30 22210 75 045
emailinfo@epignosis-consulting.gr
skype: epignosis

Ανάπτυξη & Διαχείριση Επενδυτικών Προτάσεων Μέσω Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Κανονισμών (Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011, Προγράμματα ΕΣΠΑ κ.λπ.).

Η Επίγνωσις διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ως εκ τούτου έχει τη δυνατότητα να σας υποστηρίζει αποτελεσματικά στην υλοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων.

Σχεδιασμός/Ανάπτυξη/Εφαρμογή/Παρακολούθηση & Συντήρηση Διαχειριστικών Συστημάτων βάσει Διεθνών και Εθνικών Προτύπων.

B1.ISO 9001:2008 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας.
Το πρότυπο ISO 9001:2008 είναι από τα πιο διαδεδομένα παγκοσμίως και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους επιχειρήσεων και οργανισμών ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη δραστηριότητά τους. Σκοπός του είναι αφενός η καθιέρωση στην επιχείρηση/οργανισμό συγκεκριμένων διαδικασιών και διεργασιών και αφετέρου η υιοθέτησή τους από το σύνολο της επιχείρησης/οργανισμού προκειμένου να είναι σε θέση να εγγυηθεί τον πλήρη έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας ή/και της παροχής μίας υπηρεσίας.


Το πρότυπο ISO9001:2008 λαμβάνει υπόψη του τον πελάτη και την πλήρη ικανοποίησή του, καθώς και το όραμα της επιχείρησης/οργανισμού για την παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών σταθερής ποιότητας, φροντίζοντας συνεχώς για τη διαρκή βελτίωσή τους.
Το πρότυπο είναι βασισμένο στην έννοια της συνεχούς βελτίωσης μέσω της μεθοδολογίας «Σχεδιάζω - Εκτελώ - Ελέγχω - Βελτιώνω» γνωστή και ως «Plan - Do - Check - Act».